Referaty i raporty

Jesienią i zimą 2017 roku pojawiło się kilka nowych publikacji referujących wyniki naszego projektu. W czasopiśmie TRAS (Impact Factor 0,456) ukazały się dwa artykuły: pierwszy autorstwa Katarzyny Szmigiel-Rawskiej i Jana-Erlinga Klausena dotyczący innowacji w zakresie polityk adaptacji do zmian klimatu.  Z kolei w Pracach Geograficznych ukazał się artykuł Marty Lackowskiej i Pawła Swianiewicza o czynnikach warunkujących preferencje i działania władz lokalnych w zakresie adaptacji i łagodzenia zmian klimatu.

W lutym 2018 roku spodziewamy się publikacji drugiego artykułu w TRAS . Tym razem Gro Sandkjær Hanssen, Marta Lackowska i Paweł Swianiewicz poruszą zagadnienie roli lokalnego przywództwa w odniesieniu do gminnej polityki klimatycznej.


Paweł Swianiewicz opowiada o wynikach projektu POLCITCLIM na konferencji Międzynarodowej Unii Geograficznej w Lecce odbywającej się w dniach 19-21 października 2017 r.


W marcowym numerze miesięcznika “Wspólnota” (3/2017) możecie Państwo znaleźć artykuł prof. Pawła Swianiewicza przedstawiający postawy włodarzy polskich gmin wobec problematyki zmian klimatu.


Miło nam poinformować, że w numerze 1/2017 kwartalnika “Studia Regionalne i Lokalne” ukaże się artykuł dr Katarzyny Szmigiel-Rawskiej pt. “Mechanizmy polityki klimatycznej polskich samorządów” referujący część wyników naszego projektu badawczego.


W środę 7 grudnia 2016 r. prof. Paweł Swianiewicz prezentował wyniki projektu POLCITCLIM w trakcie zorganizowanej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie konferencji Mazowieckiego Okręgu Polskiego Klubu Ekologicznego “Budowa gospodarki niskoemisyjnej – praktyka na poziomie lokalnym w Polsce i w Niemczech”.

15369284_1916629268560614_1182167092712562364_o

 

 

 

 


5 grudnia 216 r. dr Adam Gendźwiłł opowiadał o wynikach projektu na konferencji CHIHE (Climate change impact on hydrological extremes) odbywającej się w Polskiej Akademii Nauk.

15284934_1914861848737356_2709730440384416782_n


23 września 2016 r. odbyła się konferencja dla praktyków referująca wyniki projektu PolCitClim. Więcej o konferencji można przeczytać w odrębnej zakładce.


20 listopada 2015 Jan Erling Klausen, Paweł Swianiewicz i Katarzyna Szmigiel-Rawska prezentowali wstępne wyniki badań prowadzonych w ramach projektu PolCitClim na konferencji organizowanej w Sopocie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

20151119_112055Tutaj można pobrać plik z prezentacją z konferencji.


16 października 2015 r. nasz zespół przedstawił wstępne wyniki prowadzonych badań w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej Disaster Risk Reduction odbywającej się na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Dowiedz się więcej o konferencji DRR.

Tutaj można pobrać pdf naszych prezentacji konferencyjnych:


Swianiewicz, P., Szmigiel, K. (2015) “Nie wierzymy w zmiany klimatyczne”, Wspólnota nr 9/2015

Szmigiel, K. (2014) “Postrzeganie zmian klimatycznych przez polityków i urzędników gminnych” – notatka prasowa podsumowująca wyniki badania ankietowego.

Pobierz: notatka prasowa