Badanie ankietowe

Od końca maja do końca października 2014 r. trwało badanie ankietowe polskich gmin dotyczące adaptacji do zmian klimatycznych. Lokalni liderzy lub kompetentni przedstawiciele lokalnej administracji mogli wypełnić ankietę w formie tradycyjnej lub za pośrednictwem specjalnego serwisu internetowego (CAWI). Uzyskaliśmy odpowiedzi od 1311 gmin (a więc ponad 50%), reprezentujących gminy różnego typu, różnej wielkości, pochodzące ze wszystkich regionów kraju.

W Norwegii badanie ankietowe zostało skierowane do 425 gmin. Respondenci mogli wypełniać ankietę za pośrednictwem internetu (CAWI) od listopada 2014 do lutego 2015. Ostatecznie uzyskaliśmy odpowiedzi od 219 gmin (51%).

Obie ankiety miały na celu określenie poziomu świadomości wyzwań związanych ze zmianami klimatu wśród lokalnych polityków i urzędników. Wyniki ankiety stanowią ważny wkład w identyfikację i umiejscowienie na mapie lokalnych praktyk podejmowanych w dziedzinie adaptacji do zmian klimatu. Polskie i norweskie kwestionariusze zostały opracowane w sposób zapewniający porównywalność wyników. Część pytań w badaniu ankietowym zrealizowanym w Norwegii była również zadawana we wcześniejszych badaniach adaptacji do zmian klimatycznych w tym kraju (Orderud i Kelman, 2011).

Pierwsze podsumowanie wyników badania ankietowego polskich gmin zawiera informacja prasowa.