Spotkania projektu

Spotkanie piąte: Oslo, 21-22 kwietnia 2016 r.

Piąte spotkanie miało dwa główne cele: po pierwsze zespół dyskutował nad programem i kwestiami organizacyjnymi związanymi z konferencją praktyków planowaną na wrzesień tego roku.Uzgodniono wstępną listę zaproszonych gości oraz wstępny zakres tematyczny poszczególnych sesji i wystąpień.

Po drugie, wiele uwagi poświęcono prezentacji kolejnych artykułów naukowych i popularnonaukowych, które opracowują aktualnie członkowie zespołu. Wnioski z tej części spotkania są optymistyczne; okazuje się, że najprawdopodobniej zespołowi uda się w pełni zrealizować, a być może nawet przekroczyć pierwotne założenia dotyczące liczby publikacji prezentujących wyniki prowadzonych badań.


Spotkanie czwarte: Sibiu (w trakcie dorocznej konferencji European Urban Research Association), 18 września 2015 r.

Uczestnicy spotkania wymienili się informacjami o postępie prac w badaniach wybranych miast. Etap zbierania informacji został już niemal zakończony, a wewnętrzne raporty z przeprowadzonych badań powinny być gotowe do końca października.

Paweł Swianiewicz poinformował, że NCBiR zaprosiło nas do udziału w konferencji Polsko-Norweskiego program badawczego, która ma się odbyć w Sopocie w listopadzie 2015 r. Ustalono, że Paweł Swianiewicz wraz z Janem-Erlingiem Klausenem przygotują i przedstawia prezentację programu POLCITCLIM dla uczestników konferencji.

Uzgodniono, że Gro Sandkjær Hanssen wraz z Martą Lackowską i Pawłem Swianiewiczem przygotują artykuł na temat roli polityków i administracji lokalnej w polityce adaptacji do zmian klimatycznych. Artykuł będzie złożony do druku w Scandinavian Political Studies.

Uzgodniono, że Adam Gendźwiłł przygotuje propozycję panelu na temat miejskiej polityki adaptacji do zmian klimatycznych na doroczną konferencję European Consortium for Political Research w Pradze we wrześniu 2016 r.


Spotkanie trzecie: Warszawa, 27 maja 2015 r.

Uczestnicy przedyskutowali realizację badań „studiów przypadków” w wybranych miastach Polski i Norwegii. Spora część dyskusji poświęcona była przygotowywanym artykułom porównawczym do międzynarodowych czasopism akademickich, a także przygotowaniom konferencji dla praktyków, która ma się odbyć pod koniec realizacji projektu POLCITCLIM. Dyskutowano też o tematyce kolejnych opracowań (artykułów), w szczególności poświęconego roli polityków i administracji w kształtowaniu polityki adaptacji do zmian klimatycznych w miastach Polski i Norwegii.

Podjęli zostały decyzje o:

 • przygotowaniu dwóch referatów na konferencję European Urban Research Association w Sibiu we wrześniu 2015 r. Pierwszy poświęcony będzie polityce innowacji w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych (autorzy: Jan Erling Klausen in Katarzyna Szmigiel), a drugi świadomości zagrożeń wynikających ze zmian klimatu (autorzy: Adam Gendźwiłł i Marte Winsvold)
 • organizacji sesji poświęconej projektowi POLCITCLIM w trakcie konferencji na temat „Disaster Risk Reduction” w Warszawie w październiku 2015 r. W trakcie sesji przedstawione będą m.in. referaty Pawła Swianiewicza o stylach zarządzania w polityce zmian klimatu w polskich i norweskich miastach oraz Jørna Holm-Hansena poświęcony badaniom polityki w zakresie zmian klimatu realizowanym w dwóch miastach rosyjskich: St. Petersburgu i Archangielsku.
 • sporządzeniu raportu finansowego z realizacji projektu za okres do maja 2015 r. i przesłania go do NCBiR
 • wstępnym harmonogramie kolejnych spotkań zespołu badawczego: (i) w Sibiu (przy okazji dorocznej konferencji EURA) we wrześniu 2015, (ii) w Oslo – w kwietniu 2016 i (iii) w Warszawie – we wrześniu 2016.

Spotkanie drugie: Oslo, 16 czerwca 2014 r.

Drugie spotkanie zespołu badawczego projektu POLCITCLIM miało miejsce bezpośrednio po wizycie studyjnej polskiego zespołu w miastach norweskich, było zatem okazją do przedyskutowania wniosków z wizyty. Tematem spotkania była też dyskusja o trwających i planowanych przedsięwzięciach badawczych. W szczególności zdecydowaliśmy, że:

 • Sondaż polskich samorządów zostanie zakończony do końca września 2014 r. Wspólna baza danych z wynikami sondażu polskiego i norweskiego będzie stworzona do końca 2014 roku. Pozwoli to na prowadzenie analiz porównawczych opinii samorządów o zmianach klimatycznych w obu krajach.
 • Wspólne wytyczne metodyczne odnoszące się do studiów przypadku zostaną opracowane do końca 2014 roku. Wybór przypadków do badań szczegółowych w Polsce dokonany będzie jesienią 2014, a same badania zrealizowane w trakcie 2015 roku.
 • Prawdopodobne tematy wspólnych polsko-norweskich artykułów naukowych będą obejmowały: wpływ systemów planowania przestrzennego na adaptację do zmian klimatycznych, lokalną percepcję zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi – różnice między Polską i Norwegią, rolę polityków lokalnych w formułowaniu i implementacji polityki odnośnie zmian klimatycznych (w oparciu o studia przypadków), ogólny artykuł podsumowujący rezultaty sondażu władz lokalnych w obu krajach
 • Pierwsze analizy oparte na wynikach projektu będą prezentowane na międzynarodowych konferencjach naukowych od września 2015 do września 2016. Będą to w szczególności coroczne konferencje następujących sieci naukowych: European Urban Research Association, European Consortium for Political Research, Network of Schools and Institutes of Public Administration in central and Eastern Europe.

Spotkanie pierwsze: Warszawa, 28 stycznia 2014 r.

Na pierwszym spotkaniu projektu POLCITCLIM zostały przedyskutowane ramy koncepcyjne badania oraz uzgodniony harmonogram przyszłych działań.

Główne ustalenia:

 • Ankieta dotycząca percepcji zmian klimatu przez polskie gminy zostanie przeprowadzona wiosną 2014 r.
 • Wizyta studyjna zespołu polskiego w Norwegii odbędzie się w czerwcu 2014 (8-14.06).
 • Następne spotkanie projektu odbędzie się w Oslo 16 czerwca 2014 r.
 • Wybór gmin do badań pogłębionych zostanie dokonany latem 2014 r.; polskie i norweskie studia przypadku zostaną ukończone do lata 2015 r.
 • Zespół POLCITCLIM złożył propozycje organizacji specjalnej sesji pt. Climate change adaptation at the local political agenda podczas ECPR Joint Session of Workshops, która odbędzie się w 2015 roku w Warszawie.